Næbbet hakker

hakker i det

hakker skallen åben

hakker i nakken

en over nakken

hakker i øjet

hakker til blods

hakker i stykker

hakker ihjel

hakker som næb

bare gør

når man er

ravnemor